Úvodní slovo k festivalu

Kostel Vzkříšení Páně v Terezíně v sobě skrývá výjimečné pozdně romantické varhany, které zde v roce 1898 postavila firma bratří Riegerů z Krnova pod opusovým číslem 622.

 

Po velmi zdařilé generální opravě, kterou provedli mistři varhanáři z dílny Dlabal-Mettler z Bílska u Olomouce v roce 2014, se zde v červnu téhož roku konal inaugurační koncert. Na něm poprvé zahráli na nově zrestaurované varhany významní varhaníci Pavel Černý, Lenka Fehl-Gajdošová a Martin Maxmilian Kaiser. V prosinci 2015 zde probíhalo nahrávání Českého rozhlasu pro pořad z cyklu Památné varhany Čech a Moravy.

 

Rádi bychom tento unikátní nástroj představili široké veřejnosti a především bychom chtěli pomoci Městu Terezín s vybudováním vlastního festivalu, který by sem mohl přilákat nové návštěvníky nejen kvůli historii tohoto místa, ale především kulturním zážitkům.

 

Současná koncepce festivalu spočívá v uspořádání prozatím tří koncertů během roku. První koncert je věnován mladým interpretům, studentům (HAMU, konzervatoří, základních uměleckých škol). Na druhém a třetím koncertě se publiku představí profesionálové - český interpret a podle finančních možností interpret zahraniční.

 

Festival finančně podporuje Město Terezín (bezplatný pronájem kostela a varhan, výlep plakátů v Litoměřicích, tisk programů a letáků), ale hlavní finanční přínos festivalu zajišťují sponzoři (úhrada reklamních plachet, honorářů pro umělce, cestovné, květiny).

 

Předem děkujeme za jakékoliv finanční příspěvky na podporu Terezínského varhanního festivalu, které lze zasílat na účet Nadace Terezín. Současně patří velký dík i sponzorům TE-ST Terezín a Marktrans, s.r.o., bez jejichž pomoci by se neuskutečnily předešlé ročníky.

 

Zakladatelka Terezínského varhanního festivalu Michaela Fišerová je absolventkou Pražské konzervatoře a po přestěhování do Terezína též zakladatelkou a členkou proměnlivého klavírního tělesa Ghetto Piano Duo. Od roku 2004 vyučuje hru na varhany a klavír na Základní umělecké škole v Litoměřicích.

 

Michaela Fišerová a Martin Maxmilian Kaiser