Koncert Vladimíra Roubala

Fotografie z tohoto koncertu zde:

 

ROUBAL_2015

Vladimír Roubal

ROUBAL_2015

Vladimír Roubal

ROUBAL_2015

Vladimír Roubal

Koncert Ondřeje Valenty (varhany) a Evy Myslivcové (příčná flétna)

Fotografie z tohoto koncertu zde:

 

VALENTA_2015

Ondřej Valenta a Eva Myslivcová

VALENTA_2015

Ondřej Valenta a Eva Myslivcová

VALENTA_2015

Ondřej Valenta a Eva Myslivcová